Brochure 2 Afrikaans

Watter tipe mens doen dit aan ons kinders?

Daar is n hele paar definisies vir die tipe mens wat ons kinders seksueel misbruik. Die mees algemene definisie is pedofiele of kinder-molesteerders. Dit is belangrik om te weet dat as n volwassene of n ouer kind eers die tipe misdaad gepleeg het, dat daar nie vir hulle n omkeer is nie. Hulle kan nie gerehabiliteer word nie.

 

Alhoewel daar programme is om hulle te rehabiliteer, konsentreer dit meer op die verwydering van die pedofiel [die aggressor] van die slagoffer [die kind.] Soos wat n alkoholis van alkohol af moet wegbly, moet die pedofiel vanaf kinders weg behou word - die versoeking is daar vir hom om oor en oor te verkrag en te vermoor. In die meeste gevalle, ken slagoffers en hulle families die pedofiel.

 

Hoekom doen hulle dit?

Pedofiele en molesteerders voel seksueel aangetrokke teenoor ons kinders en hulle kry seksuele bevrediging deur hulle aksies. Hulle verlok ons kinders met aandag en geskenke dit word grooming genoem. Dan is daar die pedofiel wat ons kinders verkrag want hulle motiveering is meer oor mag as wat dit oor seksuele drang is. n Derde tiepe pedofiel is die wat ons kinders seermaak deur pornografie and kinder prostitusie want hulle motivering is persoonlike, geldelike of finansiele voordeel.

 

Hierdie aggressors kan dit doen want hulle voel dat hulle mag en beheer oor ons kinders het. Hulle het ook die voordeel van privaatheid en geleentheid om dit te doen. Dit behoort almal wie n kind het of wie n kind ken, se lewens roeping te word om seker te maak dat ons geleentheid, mag, privaatheid en beheer oor ons kinders verwyder van die aggressors.

Pedofiele en molesteerders soek spesifiek geleenthede uit waar hulle kinders seksueel kan misbruik hulle maak ook seker dat hulle die geleenthede skep: in die privaatheid van plekke wat hulle gekies het; op hulle eie tyd, en op hulle eie terme. Ons moet seker maak dat ons weet presies watter tipe situasies en gedragspatrone om voor te kyk in persone wat die potensiaal het om ons kinders seksueel te misbruik.

 

Dit is baie belangrik om te weet dat die tipe aggressors swendelaars of con-men is. Hulle sal vir jou enige iets vertel om te verseker dat jy hulle glo. Hulle sal jou in die oe kyk en vir jou oortuig dat hulle net goeie bedoellings op die hart het.

 

Hoe doen hulle dit?

Pedofiele het baie maniere om te verseker dat hulle beheer kry oor jou kind met die doel om hulle seksueel te misbruik.

n Paar van die maniere of taktieke, is die volgende:

* Teerheid of liefde betooning voorgee dat hulle vir die kind en/of die kind se familie omgee.

* Hulp hulle vra die kind vir hulp

* Omkopery hulle offer speelgoed, lekkers, geld, alcohol as geskenke

* Gesag of aansien hulle maak misbruik van hulle posisie as leier of gesaggewende persoon om die kind se

waaksaamheid en teenstand te verminder

* Vals noodgeval hulle se dat daar n noodgeval by die kind se huis is

* Pret en plesier wat verseker dat liggaamlike kontak gemaak word [gekielie, ensovoorts]

* Streel van die Ego/Roem/Werks aanbiedings modelwerk, fotografiese werksaanbieding wat in privaatheid gedoen word, en

die kind word aangese om dit vir hulself te hou.

* Herkenning deur die kind se naam te lees op hulle privaat eiendom soos boeke, skoolsakke, klere; en dan gebruik om die kind gemaklik te laat voel.

* Dreigemente/Vrees om vir die kind te dreig of bang te maak om niks te se nie

* Helde om soos Kersvader of n nar aan te trek en die kind so oor te wen.

* Magic en rituele hulle speel op die kind se sin van nuuskierigheid

* Pornografie hulle wys vir die kind pornografiese material wat hulle inhibisies verlaag, en dan beskaamd en onwaardig

te laat voel vir die liefde van die mense wat regtig vir hulle omgee.

 

Watter kinders word geteiken/gekies as slagoffers?

Hierdie is n wye verduideliking, en nie noodwendig die karakter-eienskappe van slagoffers nie.

Kinders [seuns en meisies] van geboorte tot die op die punt van puberteitsperiode kan slagoffers wees van pedofiele.

Kinders wie nie genoeg fisieke en emosionele aandag en liefde by die huis kry nie.

Kinders wie min self-vertroue het.

Kinders wie alleen is of wat gelos is om na hulself te kyk.

Kinders wie in situasies is waar daar nie n verantwoordelike volwassene is om na hulle om te sien nie.

Kinders wie in huise bly waar daar dwelm- of alkoholmisbruik is. Enige kinders Ons kinders

 

Wat kan ek en jy dadelik doen om te verseker dat dit nie met ons kinders kan gebeur nie?

Deur ons kinders te verwyder van situasies waar n pedofiel geleentheid, beheer, mag en privaatheid het oor ons kinders, kan ons verseker dat hulle nie kan doen wat hulle wil, waar hulle nie privaatheid het nie en waar hulle nie beheer en mag oor ons kinders het nie.

 

Ons moet ons kinders die volgende leer, vanaf die vroegste ouderdom, op n manier wat ouderdoms-geskik is

en wat hulle nie gaan bangmaak nie

* Hulle moet altyd jou toestemming he voordat hulle met ENIGEIEMAND iewers heen gaan.

* Hulle moet van gevaar af weghardloop.

* Hulle moet skreeu en geraas maak as iemand probeer om hulle met geweld weg te vat of as iemand met n taktiek probeer om die kind weg te lok.

* Hulle moet n persoonlike veiligheids plan he byvoorbeeld, as hulle van die skool afkom en jy is nie by die huis nie, moet hulle na n ander veilige plek toe kan gaan wat jy goegekeur het.

* Dat dit aanvaarbaar is om vir n volwassene NEE! te se.

* Om hulle te leer watter tipe vreemdeling om te vra vir hulp byvoorbeeld om na n ander ma met kinders te gaan, of

die teller by die winkel te vra vir hulp as hulle van jou afgesonder word.

* Dat n volwassene of ouer kind wie vra vir rigtings aanduidings of hulp, gewoonlik gevaar aanteken volwassenes en

ouer kinders moet ander volwassenes vra vir hulp of rigtings-aanduidings.

* Waanneer n ouer kind of volwassene iets vanaf die kind vat en die kind moet nader kom om dit terug te kry, dat dit

beter is om weg te draai en weg te hardloop, en vir jou te vertel hiervan. Die persoon wil beheer he oor jou kind se liggaam.

* Dat jou kind moet weet dat daar niks is wat hulle vir jou kan vertel wat jy nie kan aanpak of na luister nie. Daar mag nie geheime wees nie. Jou kinders moet alles vir jou kan vertel.

* Dat hulle liggame aan hulle behoort.

* Die gedeelte van hulle liggame wat deur n swembroek geklee is, privaat is en niemand mag daaraan vat nie.

* Hulle moet ook nooit vir iemand dit wys nie, want dit is privaat.

* Om vir jou of n ander betroubare volwassene te vertel as iemand vir hulle iets se of aandoen wat jou kind ongemaklik, bang of verwar laat voel. Hulle moet vertel totdat iemand na hulle luister.

* Om te luister na die klein stemmetjie binne hulle hartjies dit is instink of intuisie. Gewoonlik as iets verkeerd voel, is dit so. Luister daarna en kom weg vanaf die situasie of persoon.

* Om hulle volle naam en van, telefoon nommer en adres te ken.

* Kinders word geleer om na ouer persone te luister, maar as hulle onveilig, ongemaklik of verward voel, moet hulle so gou as moontlik van die persoon af wegkom en vir hulle ouers hiervan vertel.

* Basiese, ouderdoms-geskikte seks voorligting en informasie.

 

Wat ouers en omsieners moet weet en onmiddelik en elke dag doen.

Moet nooit jou kind alleen los nie -[ buite alleen in die voortuin speel, of saam met maatjies speelpark toe te gaan nie, of in n situasie wees waar jy nie jou kind kan sien nie.] Nie eers vir 1 minuut nie. Dit vat sekondes vir n pedofiel om jou kind weg te lok of om jou kind met geweld te gryp. Verwyder die geleenthede vir die pedofiele om jou kind van jou weg te neem.

Vra jouself wat is die motivering vir n volwassene of ouer kind om altyd tyd met jou kind te wil spandeer? [Hulle offer altyd om nasorg te doen, of om die kind iewers te neem, of maak geleenthede waar hulle alleen kan wees met jou kind.]

Moet nooit dat jou kind alleen iewers heen gaan nie. Selfs nie met n maatjie nie, want 2 kleintjies kan saam ontvoer word.

Weet altyd waar jou kind is en met wie.

Aanvaar dat dit wat jou kind te se het, net so belangrik is as wat jy te se het gee jou kind die kans om sy stem te ontdek.

Praat met jou kind, en luister na jou kind. Regtig luister. Selfs 5 minute van opregte luister na jou kind laat hom voel dat jy regtig vir hom omgee en dat jy waardeer dit wat hy te se het.

Probeer situasies en gedragspatrone van mense te lees as jy voel dat daar net n klein huiweing is oor die veiligheid van jou kind, moet hom of haar nie daar los nie. Luister na jou eie intuisie.

Glo jou kind as hy vir jou vertel dat hy deur iemand seergemaak is, of as hy se dat hy ongemaklik of bang is as gevolg van iets wat iemand vir hom gese het or aan hom gedoen het.

Luister na jou kind as hy vir jou se dat hy nie by iemand wat jy ken gelos wil word nie.

 

Norah Papanicolaou