Brochure 3 Afrikaans

Kinders met self-vertroue

Wie is die slagoffers van n pedofiel ? Ons Kinders.

Hierdie is n wye verduideliking, en nie noodwendig die karakter-eienskappe van slagoffers nie.

Kinders [seuns en meisies] van geboorte tot op die punt van puberteitsperiode kan slagoffers wees van

pedofiele.

Kinders wie nie genoeg fisieke en emosionele aandag en liefde by die huis kry nie.

Kinders wie min self-vertroue het.

Kinders wie alleen is of wat gelos is om na hulself te kyk.

Kinders wie in situasies is waar daar nie n verantwoordelike volwassene is om na hulle om te sien nie.

Kinders wie in huise bly waar daar dwelm- of alkoholmisbruik is. Enige kinders Ons kinders

Pedofiele maak staat op die feit dat die kinders van wie hulle seksueel misbruik maak, kragteloos voel, kwesbaar en onseker is. Die moontlikheid van mense om kinders seksueel te misbruik, is minder wanneer die kinders self-vertroue het, self-versekerd is en goed ingelig is.

 

Dit is hoekom dit belangrik is om seker te maak dat ons kinders grootmaak met self-vertroue, kinders wie weet dat hulle baie belangrik is en dat hulle waarde het in die samelewing. Kinders wie weet dat hulle uniek is en pragtige, volmaakte wesens is. Kinders wat weet hoe om te s presies wat hulle wil s en dit duidelik kan s wanneer hulle in situasies is waar hulle onveilig voel [self-versekerdheid]. Kinders wie ingelig is op die gevare van seksuele misbruik.

 

Hoe doen ons dit?

Ons bou self-vertroue in ons kinders van kleins af. Ons leer hulle om duidelik te s as hulle nie van iets hou nie. Ons leer hulle op n manier wat ouderdoms-gepas is en wat hulle nie sal bangmaak nie.

 

Hoe leer ek my kind om self-vertroue te he? [Aangepas van BBC Life Style program ]

Glo in jou kind en wys dit laat jou kind weet dat sy n waardevolle, dierbare en unieke mens is.

Wees vrygewig met lofsange vir jou kind en ook positiewe terugvoering oor enige iets wat hulle goed doen of waar hulle probeer het om iets te doen. Baie mooi gedoen, ek weet dit was moeilik, maar jy het dit gedoen! is musiek vir enige klein kind se ore. Verseker jou kind dat dit OK is om foute te maak en dat dit deel is van grootword.

 

Probeer om aktief en aandagtig te luister na dit wat jou kind te s het luister met aandag; herhaal wat jy gehoor het om seker te maak dat jy verstaan wat ges was en gee positiewe aanduidings dat jy wil h dat jou kind moet voortgaan.

Herken dat jou kind ook gevoellens en emosies het en help jou kind om daaroor te kan praat.

 

Kritisseer gedrag, nie jou kind nie dit is maklik om in hierdie lokval te trap, maar te veel kritiek op die kind kan vir hom laat

verstaan dat hy n slegte persoon is en dat hy die oorsaak is van slegte goed wat rondom hom gebeur, en dat hy onnosel is. Dit is baie skadelik en kan langdurige probleme veroorsaak.

 

Wees duidelik met jou kind dat dit die gedrag is waarmee jy nie saamstem nie nie die kind nie.

Respekteer dat jou kind belang stel in verskeie goed somtyds sal jy dit vervelig vind, maar maak seker dat jy n werklike

belangstelling toon in dit wat jou kind belangstel: in jou kind se vriende, en ook dit wat by die skool gebeur het. Gee aanduiding dat jy aandag gee en luister, deur vrae te vra.

 

As jou kind vir jou van enige vrees vertel of min self-vertroue wys, neem dit as ernstig op, al lyk dit nie vir jou na iets belangriks nie. As jou kind s dat hy sleg is met bv Wiskunde, s: Ek kan sien dat dit vir jou moeilik is. Hoe kan ek jou help?

 

Moedig selfstandigheid aan. Moedig jou kind aan om nuwe goed te probeer. Sukses gee n groot verhoging in self-vertoue. Waar die kind vaal of foute maak, wees seker om hom aan te moedig om weer te probeer en s dat foute deel is van grootword en dat ons deur ons foute leer.

 

Lag saam met jou kind nie vir hom nie.

Fokus op jou kind se positiewe eienskappe en suksesse, soos swem of musiek.

Moet nie op jou kind skreeu of vloek nie dit is erger as n pak slae.

Gebruik dissipliene wat nie jou kind seermaak, verneder of skaam laat voel nie.

Kies jou stryd met jou kind versigtig moet nie altyd dat die kind net NEE van jou hoor nie.

 

Kinders met self-vertroue

Dinge wat jy oor jouself te s het, kan jou kind se self-vertroue ook skade aandoen. Kinders leer baie deur die

grootmense na aan hulle, na te maak. As jy oorreageer oor situasies of wanneer jy onder druk is, sal jou kind dink dat

selfs nie eers jy die lewe se uitdagings kan hanteer nie. Hoe sal HY dan? Dit stel nie vir jou kind n goeie voorbeeld van n positiewe, optimistiese uitkyk oor die lewe nie.

 

Dink oor die woorde wat jy wil gebruik voordat jy praat, en gebruik hulle met sorg. Dit is baie maklik om iets te s

sonder om te dink oor die nagevolge daarvan; maar dan is dit te laat om die woorde terug te neem. Jy is onnosel of dom

of Jy is stout kan maklik ges word as jy miskien geirriteerd voel as jou kind onskuldig n vraag vra of iets s. Te veel

negatiewe opmerkings soos die kan jou kind laat glo dat hy dom of onnosel of werdloos is.

 

Leer jou kind om met self-vertroue uitspraak te gee aan gevoellens. [Aangepas van Jan Wagner Safe Kids]

 

Wys jou kind hoe om NEE te s vir n grootmens sonder dat die kind bekommerd word dat hy die ouer persoon aanstoot

gegee het. Waar jou kind se veiligheid op die spel is, sal enige goedbedoellende groot mens verstaan dat die kind miskien

bedreig gevoel het of dat hy na sy intuisie geluister het.

Leer jou kind om die volgende woorde te skreeu: Dit is nie my ma/pa nie, of Die man is besig om my te ontvoer

wanneer hulle in n situasie is waar iemand hulle probeer weg vat van waar hulle is. Hoe harder hulle skreeu, hoe beter.

Ander mense om hulle sal aandag gee as die kind hierdie woorde skreeu.

Leer jou kind dat die OK is om n gesprek met n volwassene of ouer kind kort te knip as hulle ongemaklik voel oor die

gesprek. Die kind moet stop en omdraai en so gou as moontlik weg kom van die persoon. Intuisie is selde verkeerd. n

Persoon met goeie bedoellings sal verstaan wanneer n kind ongemaklik voel en n gesprek wil stopsit.

Leer jou kind om weg te HARDLOOP en om te VERTEL as iemand van hulle verwag om n geheim te hou wat hulle

ongemaklik of onveilig laat voel. En as iemand vir jou kind s om stil te bly oor iets wat gebeur het. HARDLOOP WEG en

VERTEL!

Leer jou kind van liggaamlike privaatheid. My liggaam is MYNE! Niemand mag aan my vat nie, en ek moet vir niemand

my privaat liggaamsdele wys nie. Privaat liggaamsdele is die wat deur n swembroek toe gemaak word. Ek herhaal, hulle

moet WEGHARDLOOP en VERTEL as iemand probeer om aan hulle te vat of as iemand hulle privaatdele wil sien.

Leer jou kind dat jy [die ouer] jou kind sal ondersteun in enige situasie waar hy ongemaklik voel, en daarop reaggeer.

Byvoorbeeld, as hy miskien onbeskof voorgekom het vir die buurman omdat hy op sy intuisie gereageer het, en die

geselskap stop gesit het; of waar hy onveilig en ongemaklik gevoel het en weg gehardloop het van n ouer persoon. Staan

agter jou kind so sal jy hom help om self-vertroue in homself en in jou te wen en dit sal verseker dat jou kind vir jou

alles vertel.

Leer jou kind dat jy enige iets wat hy vir jou te s het, kan hanteer jy sal nie kwaad of geskok of teleurgesteld voel

nie. Jy kan enige iets hanthaaf! Luister na jou kind.

 

Leer jou kind oor die seksuele misbruik van kinders in n ouderdomsgepas en vreeslose manier:

Nie alle mense is sleg of gevaarlik nie, maar daar is mense wat kinders kan seermaak.

Nie alle mense kan vertrou word nie wys vir jou kind wie hy kan vertrou.

 

Leer jou kinders van liggaamsprivaatheid en gebruik die regte terminologie vir liggaamsdele.

 

Leer jou kinders basiese veiligheids reels, byvoorbeeld:

 

Jou kind moet altyd eers by jou hoor of hulle saam met iemand iewers heen kan gaan.

 

Moet nooit van n publieke plek saam met iemand af weggaan waar hulle alleen met jou kind kan wees nie. Bly altyd in

die oog van die publiek.

 

Gebruik n password wat net jy en jou kind van weet, as, byvoorbeeld, jy nie self jou kind by die skool kan gaan haal

nie. As die ander persoon nie die password het nie, moet die kind na sy onderwyser toe gaan en daarvan vertel.

 

Moet nie jou kind op klein werkies uitstuur nie na die winkel of na die bure. Dit skep n geleentheid vir mense wie jou

kind wil ontvoer en seksueel wil misbruik.

 

Rel vir n veilige, alternatiewe plek waar jou kind na toe kan gaan as jy miskien nie by die huis is wanneer hy van die

skool af kom nie.

 

Norah Papanicolaou